De geschiedenis van Egypte

De Egyptische geschiedenis heeft vele verschillende tijdperken gekend en de Egyptische dynastieën hebben machtige koninkrijken voortgebracht en hebben deel uitgemaakt van grote rijken en beschavingen. Zo werd Egypte de grootmacht van Afrika aan het begin van hun hoogtijdagen en concurreerde ze met de Assyrische en Sumeraanse rijken. De Egyptenaren worden genoemd in de Bijbel als het volk waar Mozes de joden van moet bevrijden. De Egyptenaren werden in het begin gerespecteerd als ongelooflijk getalenteerde pioniers op het gebied van constructies en kunstwerken. De Egyptenaren brachten cultuur naar een heel ander niveau na de redelijk kale tijdperken van de Sumeraanse rijken. Egypte bracht kleur naar de wereld en creëerde tegelijkertijd een brug naar de beschavingen van Zuid Europa. De Grieken dreven veel hendel met de Egyptenaren en vele Egyptische invloeden hebben bijgedragen aan de vorming van de grote Griekse beschavingen.

Nieuw hoofdstuk

Na de grote dynastieën van de Egyptische farao’s werd Egypte opgeslokt in andere rijken waar het een heel nieuw hoofdstuk van zijn kleurrijke geschiedenis beleefde. In 525 voor Christus veroverde de Perzische keizer Cambyses II Egypte als enig noemenswaardige daad van zijn hele politieke carrière. Egypte droeg bij aan de oorlogen tussen de Grieken en Perzen wat hun beschaving verder verzwakte en minder invloedrijker maakte. Uiteindelijk veroverde Alexander de Grote Egypte en na zijn dood werd het overgedragen aan Ptolemaeus die het culturele aspect van Egypte verder uitbouwde en de beroemde bibliotheek van Alexandrië liet creëren. Uiteindelijk verloor Egypte niet alleen haar macht maar ook haar religie en cultuur. De invloed van het Romeinse Rijk gevolgd door de opkomst van het christendom namen de plaats in van de Egyptische pantheons. Enkele honderden jaren later werd Egypte veroverd door de invloed van de islam, een religie die het tot vandaag de dag aanhoud. Het enige wat overgebleven is van dit ooit zo machtige land zijn de prachtige piramides, sfinxen en verhalen uit vroeger tijden.